Adviesraad Sociaal Domein Delft

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft. Als raad geven wij advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Dat zijn: De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Delft zo goed als mogelijk mee kan doen.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen. Op deze site vindt u informatie over de inzet van de adviesraad en over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente, inclusief de reactie van de gemeente daarop.

Onze drie werkterreinen: