Sinds 2018 vergadert de adviesraad zo'n vijf keer per jaar op een locatie in het sociaal domein.

Binnenkort meer informatie hierover.