Bijeenkomsten en impressies daarvan

Als adviesraad organiseren we stadsgesprekken. Om in gesprek te gaan met burgers, met formele en informele organisaties. We stellen ons inspirerende dialogen voor, over alle zaken die spelen in het sociaal domein. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met andere partijen in de stad.

WAT KOMEN GAAT

STADSGESPREK 100.000 MENSEN - ÉÉN STAD - 30 januari 2019
Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? Hoe kunnen we als burgers van Delft daar samen voor zorgen? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken?  Op 30 januari staan deze vragen centraal en gaan we met elkaar de dialoog aan. Aanvang 20.00 uur in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein. Meer informatie>

WAT GEWEEST IS

OVER ERVARINGEN IN DE WIJK - 29 oktober 2018
We spraken op 29 oktober 2018 in het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef over ervaringen in de wijk waar je woont. We waren met rond de 25 mensen en gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over het samenleven in je woonomgeving. Mooie voorbeelden en knelpunten: alles kwam ter sprake. Ook de gemeente was vertegenwoordigd.  Info vooraf: flyer.

WIJKGESPREK IN DE WIPPOLDER - 31 oktober 2018
Bewoners van de Wippolder en ondernemers die betrokken zijn bij de Wippolder zijn, kwamen in kleine kring op woensdag 31 oktober om 19.30 uur samen in de Cornelis Musius basisschool. Gesproken werd over wat gaat er GOED in de Wippolder. Wat kan BETER in de Wippolder. Een avond voor de Wippolder, georganiseerd door TOP Delft en de Adviesraad Sociaal Domein Delft. Informatie vooraf: flyer.

STADSGESPREK 'TOGETHER YOUNG IN DELFT' - 11 april 2018
Op 11 april 2018 organiseerde de adviesraad samen met TOP Delft een Delfts stadsgesprek over hoe het is om op te groeien en jong te zijn in Delft. 
Aanwezig waren belangstellende burgers, vertegenwoordigers van organisaties die werken met jeugd, ambtenaren van gemeente Delft en Delft Support, gemeenteraadsleden en een aantal jeugdigen. De bijeenkomst vond plaats in de Scholencombinatie Delfland. Het verslag van de avond vertelt meer over het besprokene. Informatie vooraf>