Bijeenkomsten en impressies daarvan

Als adviesraad organiseren we stadsgesprekken. Om in gesprek te gaan met burgers, met formele en informele organisaties. We stellen ons inspirerende dialogen voor, over alle zaken die spelen in het sociaal domein. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met andere partijen in de stad.

WAT KOMEN GAAT

DE (SOCIALE) STAAT VAN DELFT: 27 juni van 16:00 tot 18:00 uur 
Een bijeenkomst over de toegankelijkheid van het sociaal domein in Delft. Hoe zijn uw ervaringen als u de gemeente belt, als u een uitkering of voorziening aanvraagt. Praat met ons en andere belanghebbenden mee. Iedereen is welkom betrokken burgers, mantelzorgers, professionals. Klik hier om de aankondiging te downloaden. De bijeenkomst vindt plaats in Theater de Veste. Aanmelden kan via staatvandelft@asd-delft.nl. Meer informatie volgt nadat u zich heeft aangemeld.

 

WAT GEWEEST IS

STADSGESPREK 100.000 MENSEN - ÉÉN STAD - 30 januari 2019
Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? Hoe kunnen we als burgers van Delft daar samen voor zorgen? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken?  Op 30 januari stonden deze vragen centraal tijdens het stadsgesprek dat de adviesraad samen met TOPdelft organiseerde in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein. Het verslag van de avond vertelt meer over hetgeen is besproken. Informatie vooraf>

OVER ERVARINGEN IN DE WIJK - 29 oktober 2018
We spraken op 29 oktober 2018 in het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef over ervaringen in de wijk waar je woont. We waren met rond de 25 mensen en gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over het samenleven in je woonomgeving. Mooie voorbeelden en knelpunten: alles kwam ter sprake. Ook de gemeente was vertegenwoordigd.  Info vooraf: flyer.

WIJKGESPREK IN DE WIPPOLDER - 31 oktober 2018
Bewoners van de Wippolder en ondernemers die betrokken zijn bij de Wippolder zijn, kwamen in kleine kring op woensdag 31 oktober om 19.30 uur samen in de Cornelis Musius basisschool. Gesproken werd over wat gaat er GOED in de Wippolder. Wat kan BETER in de Wippolder. Een avond voor de Wippolder, georganiseerd door TOP Delft en de Adviesraad Sociaal Domein Delft. Informatie vooraf: flyer.

STADSGESPREK 'TOGETHER YOUNG IN DELFT' - 11 april 2018
Op 11 april 2018 organiseerde de adviesraad samen met TOPdelft een Delfts stadsgesprek over hoe het is om op te groeien en jong te zijn in Delft. 
Aanwezig waren belangstellende burgers, vertegenwoordigers van organisaties die werken met jeugd, ambtenaren van gemeente Delft en Delft Support, gemeenteraadsleden en een aantal jeugdigen. De bijeenkomst vond plaats in de Scholencombinatie Delfland. Het verslag van de avond vertelt meer over het besprokene. Informatie vooraf>