Adviesraad Sociaal Domein Delft

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Delft. Als raad geven wij advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om het beleid van de gemeente in het sociaal domein. Dat raakt alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Delft zo goed als mogelijk mee kan doen.

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen. Vrijwel alle leden wonen in Delft of zijn nauw bij Delft betrokken. Op deze site vindt u informatie over de inzet van de adviesraad en over de adviezen die zijn uitgebracht aan de gemeente, inclusief de reactie van de gemeente daarop.

Er zijn drie aandachtsterreinen waarop de adviesraad de gemeente Delft adviseert. Daarbij werken we als raad integraal omdat de onderscheiden terreinen met hun problematiek in de praktijk ook - de ene keer meer dan de andere keer - met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken.
De drie aandachtsgebieden: