Bijeenkomsten en impressies daarvan

Als adviesraad organiseren we onder anderen stadsgesprekken. Om in gesprek te gaan met burgers, met formele en informele organisaties. We stimuleren inspirerende dialogen over alle zaken die spelen in het sociaal domein. Deze bijeenkomsten worden veelal georganiseerd in samenwerking met andere partijen in de stad. 

WAT GEWEEST IS

STADSGESPREK OP 15 MAART 2022

Delftse burgers zijn met elkaar in gesprek geweest over de sociale staat van Delft. Wat gebeurt er in de wijken? Wat wordt daar gemist? Wat zijn zorgpunten? Lees meer> 
Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

BIJEENKOMST MET DE SCHIL 

Periodiek spraken we met een gemêleerde groep Delftenaren, personen in de schil om de adviesraad heen. Eén voor één betrokken burgers met voelhorens in het sociale domein. Zij voorzien ons van input: tips en signalen. Op onze beurt vragen wij contacten in de schil soms om mee te lezen rond specifieke adviezen aan de gemeente Delft.

LEEFBAARHEIDSOVERLEG IN DE WIPPOLDER - 9 juli 2019

Bewoners, werkers, vertegenwoordigers van instanties, huisartsen, ambtenaren: heel veel in de Wippolder wonende of bij de wijk betrokken kwamen in de zomer samen rond de leefbaarheid van de wijk. Een bijeenkomst georganiseerd door TOP Delft en de Adviesraad. Een impressie daarvan verscheen in de Wippolderkrant.

DE (SOCIALE) STAAT VAN DELFT - 27 juni 2019

Op de bijeenkomst over de toegankelijkheid van het sociaal domein in Delft eind juni 2019 in theater De Veste kwamen een kleine honderd mensen samen. Betrokken burgers, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.Gesproken werd over ervaringen en oplossingen in het Delftse domein voor wat betreft zorg, wonen, welzijn, jeugd, werk en inkomen. Alles wat door deelnemers vooraf of tijdens de bijeenkomst aangaven, werd genoteerd en dient als basis voor een advies aan de gemeente Delft over de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in Delft. Lees hier het persbericht. De Tussenbalans vindt u bij de uitgebrachte adviezen>

STADSGESPREK 100.000 MENSEN - ÉÉN STAD - 30 januari 2019
Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? Hoe kunnen we als burgers van Delft daar samen voor zorgen? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken?  Op 30 januari stonden deze vragen centraal tijdens het stadsgesprek dat de adviesraad samen met TOPdelft organiseerde in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein. Het verslag van de avond vertelt meer over hetgeen is besproken. Informatie vooraf>

OVER ERVARINGEN IN DE WIJK - 29 oktober 2018
We spraken op 29 oktober 2018 in het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef over ervaringen in de wijk waar je woont. We waren met rond de 25 mensen en gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over het samenleven in je woonomgeving. Mooie voorbeelden en knelpunten: alles kwam ter sprake. Ook de gemeente was vertegenwoordigd.  Info vooraf: flyer.

WIJKGESPREK IN DE WIPPOLDER - 31 oktober 2018
Bewoners van de Wippolder en ondernemers die betrokken zijn bij de Wippolder zijn, kwamen in kleine kring op woensdag 31 oktober om 19.30 uur samen in de Cornelis Musius basisschool. Gesproken werd over wat gaat er GOED in de Wippolder. Wat kan BETER in de Wippolder. Een avond voor de Wippolder, georganiseerd door TOP Delft en de Adviesraad Sociaal Domein Delft. Informatie vooraf: flyer.

STADSGESPREK 'TOGETHER YOUNG IN DELFT' - 11 april 2018
Op 11 april 2018 organiseerde de adviesraad samen met TOPdelft een Delfts stadsgesprek over hoe het is om op te groeien en jong te zijn in Delft. 
Aanwezig waren belangstellende burgers, vertegenwoordigers van organisaties die werken met jeugd, ambtenaren van gemeente Delft en Delft Support, gemeenteraadsleden en een aantal jeugdigen. De bijeenkomst vond plaats in de Scholencombinatie Delfland. Het verslag van de avond vertelt meer over het besprokene. Informatie vooraf>