Schil om de adviesraad

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Delft zetten zich in om alle burgers van Delft, vooral de meest kwetsbare burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zijn wij actief in contact met Delftenaren die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij doorgaand aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Zij voorzien ons van signalen en tips. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Concreet vragen we mensen uit de schil om met ons mee te lezen rond een concreet advies.

Bijeenkomst met leden uit de schil: in februari 2020 spraken we als adviesraad met een kleine twintig betrokken burgers. Een geanimeerde bijeenkomst waarbij over en weer veel informatie werd uitgewisseld. 

In coronatijd sturen we periodiek een nieuwsbrief om de mensen uit de schil te informeren en zo nodig bevragen over waar wij als adviesraad mee bezig zijn.