Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein Delft als geheel vergadert maandelijks.

Rond het samenstellen van een advies of bij de voorbereiding van activiteiten wordt in kleinere teams gewerkt buiten de maandelijkse vergaderingen om.