Evaluatie

In 2019 heeft er conform de verordening een evaluatie van de ASD Delft plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie in het sociaal domein.

Het evaluatierapport en de reactie van het College van B&W aan de gemeenteraad kunt u hieronder downloaden.