Sinds enige tijd bezoekt de adviesraad locaties in het sociaal domein. Zo waren we onder andere bij een woningbouwvereniging, de Voedselbank, een jongerencentrum, de dagbesteding voor mensen met dementie.

In het coronatijdperk spraken we tijdens onze digitale vergadering met Elzo Niemeijer, manager Delft voor Elkaar, over hoe de sociale basis in Delft. ervoor staat. Wat er al is, wat er node gemist wordt. Deze uitwisseling wordt vervolgd. 

Het contact met de schil om de adviesraad heen gebeurt - naast individuele contacten - in coronatijd via nieuwsbrieven.

In het kader van de Tussenbalans over de toegankelijkheid van hulp in het sociaal domein, spraken we met burgers en organisaties.

Individuele leden van de adviesraad hebben contacten met Delftse burgers, zij bezoeken ook workshops en informatiebijeenkomsten over onderwerpen het sociaal domein betreffende.

Tenslotte vinden er met kerende regelmaat gesprekken plaats met betrokken ambtenaren /wethouders.