Sinds enige tijd bezoekt de adviesraad een locatie in het sociaal domein. Zo waren we onder andere bij een woningbouwvereniging, de Voedselbank, een jongerencentrum, de dagbesteding voor mensen met dementie.

Daarnaast vinden er - in het kader van de Tussenbalans gesprekken met burgers en organisaties plaats.

Binnenkort meer informatie hierover.