Sinds enige tijd bezoekt de adviesraad locaties in het sociaal domein. Zo waren we onder andere bij een woningbouwvereniging, de Voedselbank, een jongerencentrum, de dagbesteding voor mensen met dementie.

Daarnaast vinden er - zoals in het kader van de Tussenbalans - gesprekken met burgers en organisaties plaats.

Individuele leden van de adviesraad bezoeken workshops en informatieavonden over onderwerpen het sociaal domein betreffende.

Tenslotte vinden er met kerende regelmaat gesprekken plaats met betrokken ambtenaren /wethouders.