Uit te brengen adviezen

Op dit moment zijn wij in afwachting van een aantal nota's ter advisering. Wij hopen u hierover spoedig te kunnen informeren.

We zijn altijd benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Uitgebrachte adviezen 

Half maart hebben we twee korte adviezen uitgebracht. Over de TONK, een financiële tegemoetkoming voor woonlasten bij inkomensterugval vanwege corona. En op het Herstelplan 'Delft in balans'. Zodra het college van B&W haar reactie op een advies heeft gegeven, publiceren we zowel het advies als de bestuurlijke reactie op onze site onder uitgebrachte adviezen en melden wij dit via Twitter en Facebook.