Werk en Inkomen

Werk en Inkomen betreft met het werkveld van de Participatiewet. Deze wet is bedoeld voor iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. De gemeente voert deze – landelijk vastgestelde – wet uit. De ASD Delft richt zich bij de advisering op dit terrein vooral op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de voorzieningen en de redelijkheid bij de uitvoering.

Een voorbeeld: als iemand niet in staat is om in het eigen inkomen te voorzien, kan de gemeente onder voorwaarden een uitkering verstrekken. Daaraan is gekoppeld dat de gemeente voorzieningen treft om mensen te stimuleren zo snel mogelijk vanuit eigen kracht en waar nodig met hulp weer (betaald) werk te vinden.

Andere onderwerpen waar de Adviesraad over adviseert zijn:

  • realisatie van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen in de reguliere arbeidsmarkt
  • (arbeidsmatige) dagbesteding
  • invulling van de tegenprestatie
  • de uitvoering van schuldhulpverlening.

Om goed te kunnen adviseren horen wij graag van organisaties, instellingen en burgers hun ervaringen met de gemeentelijke voorzieningen.