Hieronder vindt u het jaarplan en de begroting van de ASD Delft voor dit lopende jaar en het jaarverslagen van het afgelopen jaren sinds de oprichting van de adviesraad in 2016.

In het jaarplan zet de ASD uiteen wat voor het lopende jaar de plannen en activiteiten zijn die aangepakt en georganiseerd gaan worden. In het jaarverslag legt de adviesraad verantwoording af over haar activiteiten, samenstelling, et cetera.  

Jaarplan

Jaarverslagen