In het jaarverslag 2019 legt de adviesraad verantwoording af over haar activiteiten, samenstelling, et cetera.