Jeugd

Jeugd heeft de toekomst, dat is een veel gehoorde kreet. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Daarom krijgt het aandachtsgebied Jeugd, en daarbij ook Passend Onderwijs, onze volle aandacht. Als Adviesraad besteden we aandacht aan de verschillende facetten van jeugdhulp, zoals:

  • preventie;
  • vroege interventie;
  • zorg voor zo licht mogelijke hulp;
  • het versterken van sociale netwerken van kind en gezin.

Wij zijn vooral benieuwd naar wat er op deze terreinen speelt binnen Delft. Vooral waar de kwetsbare jeugdigen zitten en hoe deze ondersteund en / of begeleid kunnen worden naar een gezonde toekomst. Daarnaast gaat het ook om het lokale (wijkgerichte) aanbod aan diensten en voorzieningen.

Advisering in gemeentelijke sfeer op het terrein van jeugd kunnen wij niet alleen en daarom zijn wij graag in met contact hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen.